آخرین تغییرات در ترم بندی دروس رشته ها چاپ
تاریخ درج : 4 آبان 98     منبع: مرکز کامپیوتر

حسابداری

1- حسابداری کاردانی پیوسته

2- حسابداری کاردانی نا پیوسته

3- علمی كاربردی حسابداری کارشناسی نا پیوسته

4-حسابداری دولتی کارشناسی پیوسته

5- حسابداری ورودی  96 به بعد

 


تربیت بدنی

1- تربیت بدنی کارشناسی پیوسته

2- تربیت بدنی کاردانی ناپیوسته مدیریت

3- تربیت بدنی کاردانی پیوسته

4-تربیت بدنی کارشناسی نا پیوسته قديم (دارندگان مدرک کاردانی پیوسته)

5- تربیت بدنی کارشناسی نا پیوسته قديم (دارندگان مدرک کاردانی ناپیوسته )

6- تربيت بدني كارشناسي ارشد گرايش فيزيولوژي ورزشي

7- تربيت بدني كارشناسي ارشد گرايش مديريت ورزشي

8- تربيت بدني كارشناسي پيوسته مديريت

9- تربيت بدني كارشناسي ناپيوسته مديريت

10-تربيت دبير تربيت بني و علوم ورزشي كارشناسي ناپيوسته


برق و الکتروتکنیک

1- الکتروتکنیک (کاردانش )

2- الکتروتکنیک (فنی و حرفه ای)

3- کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی برق-قدرت 

 

4- کارشناسی ارشد برق

 

5- کارشناسی شبکه های انتقال و توزیع با کاردانی مرتبط  کارشناسی ناپیوسته


کامپیوتر

1- جدول ترم بندي دوره دو ساله كارداني  نا پيوسته كامپيوتر براي وروديهاي مهر 87 به بعد

2- جدول ترم بندي دوره دو ساله كارداني پيوسته كامپيوتر گرايش كاردانش براي ورودي

3-جدول ترم بندي مهندسي كامپيوتر - نرم افزار

4- کاردانی پیوسته کامپیوتر (دارندگان مدرک فنی و حرفه ای)

5- علوم کامپیوتر کارشناسی ارشد


 گروه زيست شناسي -ميكروبيولوژي

1- زيست شناسي -ميكروبيولوژي

2-  کارشناسی میکروبیولوژی جدید برای ورودی های 96 به بعد

3- میکروبیولوژی کارشناسی ارشد برای ورودی های 97 به بعد


گروه مكانيك

1- كارشناسي ناپيوسته ماشین ابزار

2- كارشناسي ناپيوسته مكانيك خودرو


گروه كشاورزي

1- مهندسي كشاورزي كارشناسي ارشد - گرايش  زراعت

2-مهندسي كشاورزي  كارشناسي ارشد - گرايش اگرولوژي

3-مهندسي كشاورزي كارشناسي ارشد - گرايش بيماري شناسي

4- مهندسي كشاورزي كارشناسي ارشد - گرايش مرتعداري

 

گروه معماري و ساختمان و عمران

1- كارداني پيوسته نقشه كشي معماري

2- كارشناسي ناپيوسته معماري

3- کاردانی پیوسته ساختمان

4- کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران

 

گروه امور فرهنگی

1- کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی - امور فرهنگی

 

گروه جغرافيا

1- جغرافيا و برنامه ريزي شهري

 

گروه مشاوره و اموزش ابتدایی و روانشناسی

1- کاردانی آموزش ابتدائی

2- کارشناسی مشاوره و راهنمایی

3- كارشناسي ناپيوسته آموزش ابتدايي

4 -روانشناسی کارشناسی پیوسته

گروه دامپزشکی

1- علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

2- کاردانی ناپیوسته دامپزشکی

 

سایر رشته ها

1- کاردانی اموربانکی

 

دانشجویان عزیز برای باز کردن فایلها بر روی لینک های مربوطه کلیک نمایند .ضمنا برای باز شدن فایلها نیاز به برنامه Acrobat Reader دارید .