تحصیلات تكمیلی چاپ
تاریخ درج : 19 مرداد 94     منبع: اتاق گروه كارشناسی ارشد

آخرین بروزرسانی :94/05/19

فرم پروپوزال نهايي                   

 راهنمای نحوه نگارش پاياننامه                       

نمودار گردش کار پایان نامه دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملكان

فرمهاي قبل دفاع پايان نامه   

فرمهاي پس از دفاع      

فرم اعلام نمره سمینار

اطلاعیه های مهم پژوهشی در خصوص جلسه دفاع

برنامه دفاع از پایان نامه های دانشجویان ارشد واحد ملکان 

اطلاعیه مهم  معاونت پژوهش و فناوری در خصوص جلسه دفاع  

تذکرمهم  

قابل توجه دانشجویان:جهت اطلاع از نحوه آدرس دهی وآشنایی با نحوه تشویق مقالات مستخرج از پایانامه به آدرس: سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان/معاونت پژوهشی/ فرم های پژوهشی مراجعه نمایند.