تحصیلات تكمیلی چاپ
تاریخ درج : 2 آبان 96     منبع: اتاق گروه كارشناسی ارشد

آخرین بروزرسانی :96/08/01

            

 

نمودار گردش کار پایان نامه دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملكان

فرم اعلام نمره سمینار

اطلاعیه های مهم پژوهشی در خصوص جلسه دفاع

برنامه دفاع از پایان نامه های دانشجویان ارشد واحد ملکان 

اطلاعیه مهم  معاونت پژوهش و فناوری در خصوص جلسه دفاع  

تذکرمهم  

قابل توجه دانشجویان:جهت اطلاع از نحوه آدرس دهی وآشنایی با نحوه تشویق مقالات مستخرج از پایانامه به آدرس: سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان/معاونت پژوهشی/ فرم های پژوهشی مراجعه نمایند.
 
ضمنا یادآور می شود دانشجویان عزیز جهت تهیه فرمهای پس از دفاع ، قبل از دفاع ، راهنمای نحوه نگارش پایان نامه و فرم پروپوزال  و... به وب سایت پایان نامه های واحد ملکان به آدرس :
مراجعه نمایند.